Skip to main content

Klachten procedure 

Medical Academy streeft naar hoge kwaliteit en een goede instructie en traingen, desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van Medical Academy en/of haar instructeurs. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er fouten zijn gemaakt, dan vernemen wij dat graag van u.

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen moet u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

– uw (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens;
– een heldere omschrijving van uw klacht;
– datum, locatie en soort training waar de klacht plaatsvondt;
– Indien mogelijk de naam van de instructeur waarover u klaagt.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. 

Na ontvangst nemen wij uw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. U ontvangt binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

– een korte beschrijving van uw klacht;
– hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
– op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Medical Academy zal zich inspannen om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen en daarmee uw ongenoegen weg te nemen en uw vertrouwen in ons te herstellen.