BHV Basiscursus in 1 dag (huiscertificering)

169.00

Cursusgeld
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal, certificaatkosten
en arrangement (koffie, thee, lunch, etc)

Cursusduur
1 lesdag van 09.00 – 17.00 uur

Categorie:

Beschrijving

Doel
Het trainen en instrueren van de BHV’er zodat hij adequaat eerste hulp kan verlenen, een beginnende brand kan bestrijden en een ontruiming kan leiden.

Voor wie
De basistraining BHV is bedoeld voor medewerkers binnen uw bedrijf die de bedrijfshulpverlening op zich gaan nemen.

Wat leert u tijdens de BHV Basiscursus

Eerste Hulp

 • Inspelen op stoornissen in bewustzijn, ademhaling en circulatie
 • Reanimeren en gebruik van een AED
 • Herkennen van shock verschijnselen
 • Behandelen van (ernstige) uitwendige bloedingen
 • Koelen en behandelen van brandwonden
 • Gebruik van basis verbandmiddelen
 • Omgaan met kneuzingen en verstuikingen
 • Omgaan met ontwrichtingen en botbreuken

Brandbestrijding en Ontruiming

 • Taken van de Bedrijfshulpverlener tijdens brand of een ongeval
 • Communicatie naar professionele hulpdiensten.
 • Het blussen met kleine blusmiddelen en het openen van deuren.
 • Omgaan met de verschillende blusstoffen.
 • Werken met de vaste slanghaspel en de draagbare blustoestellen.
 • Het begeleiden van een ontruiming.

Natuurlijk is het verplicht, maar ik vind het als werkgever mijn verantwoordelijkheid dat ik de veiligheid van mijn medewerkers en klanten kan garanderen door goed opgeleide BHV'ers.

Theo SickemaManager Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Kleinschalig, ontspannen, laagdrempelig en prettig daardoor.

CursistJosina Bloemen

Doelgroep
Iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden en nog niet eerder een opleiding heeft gevolgd tot bedrijfshulpverlener.

Toelatingseisen
Geen vooropleiding nodig

Examen
Aan deze BHV cursus is geen examen verbonden. De cursist wordt getoetst op zijn of haar getoonde competenties en beoordeeld aan de hand van een competentielijst.

Diploma/certificering
BHV-pas Bedrijfshulpverlener Basis (huiscertificering Medical Academy)

Geldigheid
Eén jaar, te verlengen via onze jaarlijkse Herhalingscursus BHV

Locaties en cursusdata
Medical Academy verzorgt BHV cursussen op haar eigen locatie in Oss. Tevens verzorgt Medical Academy BHV cursussen ‘in-company’ en bieden wij maatwerk voor uw bedrijfslocatie. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of vraag een offerte aan via onze website.

Bekijk onze andere cursussen:

Volg hier uw herhalingscursus: