Vergoedingen vanuit uw zorgverzekering


Het volgen van een EHBO- of reanimatiecursus kan bij noodgevallen van grote waarde zijn. Dat geldt helemaal als er in uw omgeving mensen zijn met een verhoogd risico, of mensen die simpelweg meer zorg nodig hebben. Zorgverzekeraars vinden preventieve zorg belangrijk. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een EHBO- of reanimatiecursus vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Vanuit de basisverzekering worden tot op heden geen EHBO-cursussen vergoed.

De vergoeding voor de EHBO- of reanimatiecursus verschilt per zorgverzekeraar. Het vergoedde bedrag varieert tussen de €50,- en €200,-. De kosten voor de EHBO- of reanimatiecursus dienen ten aller tijde eerst door uzelf betaald te worden. Na betaling kunt u een declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor de declaratie zendt u de zorgverzekeraar uw factuur, en het bewijs van deelname of certificaat vanuit Medical Academy toe.

Veel zorgverzekeraars stellen als voorwaarde dat u een diploma of certificaat moet ontvangen na het volgen van uw EHBO- of reanimatiecursus. Uw diploma of certificaat dient erkend te zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Het Oranje Kruis of het Nederlandse Rode Kruis. Medical Academy voldoet aan deze gestelde normen, waardoor u uw declaratie eenvoudig bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Controleer voor de zekerheid uw polisvoorwaarden of de pakketten van uw zorgverzekeraar. Een overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2021 vindt u op de website van het Nederlandse Rode Kruis of vergelijk op de website van Independer.

Het belang van een EHBO- of reanimatiecursus hoeven wij u niet uit te leggen. Mocht u onverhoopt niet in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit uw zorgverzekering, dan hopen wij dat u alsnog besluit om een EHBO- of reanimatiecursus te volgen zodat u snel en efficiënt eerste hulp kunt verlenen wanneer dat nodig is!